23:30 – Dos quarts de dotze 🕦
«Una hora no té mida» 📏

From https://twitter.com/CampanarLPalDC/status/877277407027351552

Advertisements